Onze Clubs zijn open.

Beleid inzake Gegevensbescherming

Het team achter Aspria, reeds meer dan 30 jaar een betrouwbare partner, heeft altijd het nodige gedaan om zijn leden met integriteit, respect en professionalisme te dienen. Deze hoge privacynormen zorgen ervoor dat onze leden zich veilig, beveiligd en ondersteund voelen. Ze zorgen er ook voor dat we de Gezondheids & Welzijns- ervaring voor onze leden in onze Clubs kunnen verbeteren en hen een ongeëvenaard niveau van kwaliteit kunnen aanbieden. Het is nog een extra reden waarom ze langer bij ons blijven dan bij elke andere ledenclub.

Daarom verwerken we uw persoonlijke gegevens uitsluitend conform de wettelijke bepalingen: Art. 12 en 13 EU GDPR.

 

1. Doel en controller

1.1. Dit Beleid inzake Gegevensbescherming laat u weten wat er gebeurt met persoonlijke gegevens die u ons bezorgt, of gegevens die we kunnen verzamelen van of over u. Het is van toepassing op alle producten en diensten, en instanties waar we uw persoonlijke gegevens en cookies die gebruikt worden, op onze website verzamelen.

1.2. Dit Beleid inzake Gegevensbescherming is van toepassing op persoonlijke informatie verwerkt door of in naam van Aspria Holdings BV, Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, postbus 23393, Brian Morris (CEO),  http://www.aspria.com/nl/legal, de controller verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (hierna genoemd “Aspria”).

1.3. U kan de functionaris voor gegevensbescherming, verantwoordelijk voor de gegevensbescherming, contacteren op het volgende adres:

Aspria Holdings BV
c/o Aspria Berlin GmbH
Karlsruher Str. 20
10711 Berlin
Germany

Functionaris voor gegevensbescherming

Tel: +49 (0)30 890 6888 0
Fax: +49 (0)30 890 6888 90
E-Mail: dataprotection@aspria.com

Elk gegevenssubject kan onze functionaris voor gegevensbescherming op ieder ogenblik contacteren, in geval van vragen of problemen aangaande gegevensbescherming.

2. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens omvatten alle gegevens die gerelateerd zijn aan u als persoon, b.v. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gebruiksgedrag.

2.1. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voorziening van onze dienstverlening, onderhoud en gebruikersdiensten bij het bezoeken van onze website.
  • het garanderen van een effectieve klantenservice en technische ondersteuning.
  • technische en commerciële boodschappen met betrekking tot onze diensten
  • voor verzekering redenen, veiligheidsmaatregelen en het verzamelen van feedback alsmede marketingmaatregelen in het voordeel van onze gasten en onze belangen op basis van Art. 6 par. 1 f) AGV
  • promotionele boodschappen met betrekking tot Aspria via e-mail, SMS of telefoon op basis van gegeven toestemming
  • voorziening en facturatie van onze diensten op basis van art.6, § 1b) GDPR

2.2. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door de bedrijven binnen de Aspria Groep (dochterondernemingen van de verantwoordelijke entiteit) - met het hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk - en dus ook buiten de EU.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK omvat een verbintenis van de EU en het VK om hoge niveaus van gegevensbescherming te handhaven. Dit zal worden vastgesteld door middel van adequaatheidsbesluiten die eenzijdig door beide partijen worden genomen.


2.3. We zullen uw gegevens enkel doorsturen aan derde partijen indien dit nodig is voor essentiële zakelijke doeleinden (b.v. uitvoeren van banktransacties) of als het anderszins nodig is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover gebruikers.

Voor contractuele elektronische communicatie.

De verwerking gebeurt door een dienstverlener buiten de EU. De serviceprovider garandeert een adequaat beschermingsniveau (gebruikmakend van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ter bescherming van de overdracht van informatie uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) en is een overeenkomst voor gegevensverwerking aangegaan met Aspria.

2.4. Persoonlijke gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het verwijderingsplan, op voorwaarde dat het doel is vervuld en er geen bewaringsverplichtingen zijn die een dergelijke verwijdering tegengaan.

 

2.5. Digitale handtekening
Wij gebruiken de DocuSign-software van DocuSign Inc., 221 Main St., Suite 1000, San Francisco, CA 94105, USA ("DocuSign") voor de digitale ondertekening van contracten en documenten.

Voor dit doel verwerkt DocuSign de gegevens die u invoert wanneer u de service gebruikt, evenals gebruiksgegevens van uw apparaat en transactiegerelateerde gegevens.

Nadat de transactie is voltooid, blijven de documenten voor u beschikbaar om op te halen op het DocuSign-platform. Aspria slaat ook automatisch alle contracten en documenten op die via het DocuSign-platform verwerkt zijn.

DocuSign kan alleen de persoonlijke gegevens in het voltooiingscertificaat zien en dit is beperkt tot namen, e-mailadressen, IP-adressen en mogelijk telefoonnummers/geo-locaties als deze optionele maatregelen worden gebruikt.

DocuSign slaat alle persoonlijke gegevens op servers binnen de EU op.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 b) en f) GDPR.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door DocuSign verwijzen wij u naar het privacybeleid van DocuSign.

Om een hoog niveau van gegevensbescherming en zogenaamde adequate garanties te waarborgen, heeft DocuSign zichzelf een bindend intern gegevensbeschermingsreglement gegeven in overeenstemming met Art. 47 GDPR, die u hier kunt bekijken: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules

3. Verzamelen van persoonlijke gegevens via het contactformulier

3.1. We zullen enkel gegevens die u vrijgeeft bewaren wanneer u met ons contact opneemt via een contactformulier (uw e-mailadres, naam en, indien van toepassing, telefoonnummer) zowel als de herkomst van uw opzoeking (organische opzoeking, betaling per clickadvertentie, rechtstreekse link, websites van derden) voor het beantwoorden van uw vragen om inlichtingen en zakelijke doelstellingen.

3.2. De verwerking wordt uitgevoerd door een dienstverlener van buiten de EU. De serviceprovider garandeert een adequaat beschermingsniveau (gebruikmakend van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ter bescherming van de overdracht van informatie uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) en is een overeenkomst voor gegevensverwerking aangegaan met Aspria.

3.3. Alle gegevens die op deze manier verstrekt worden, zullen verwijderd worden na 12 maanden of het onderwerp uitmaken van beperkte verwerking, waar er een wettelijke verplichting tot bewaring bestaat. Of als u een eerdere verwijdering / beperking van het contact aanvraagt om te vinden onder "Uw rechten".

4. Verzamelen van persoonlijke gegevens voor aspria.com

4.1. Wanneer u de website puur informatief gebruik, b.v. wanneer u geen contactformulieren gebruikt of op welke manier dan ook informatie aan ons overmaakt, zullen we enkel persoonlijke gegevens verzamelen die uw browser overmaakt aan onze server. Als u onze website wenst te bekijken, zullen we gegevens verzamelen die we nodig hebben voor technische doeleinden om u onze website te kunnen tonen en te zorgen voor stabiliteit en veiligheid (de wettelijke basis hiervoor wordt uiteengezet in Art. 6 (1) zin 1 onder f GDPR), bijvoorbeeld:

- naam van de bekeken website
- IP-adres
- datum en tijd van de aanvraag
- tijdzoneverschil van GMT
- aangevraagde provider
- rapport over succesvol bekijken
- inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
- toegangsstatus/http statuscode
- hoeveelheid overgedragen gegevens
- de eerder bezochte pagina (verwijzer-URL)
- browsertype en versie
- besturingssysteem van de gebruiker

4.2. We gebruiken de protocolgegevens zonder ze toe te kennen aan de persoon van de gebruiker of het creëren van enig ander formulier of profiel conform de wettelijke bepalingen, enkel voor statistische evaluaties gelinkt aan onze werking, veiligheid en het optimaliseren van ons aanbod. We behouden ons echter het recht voor om de protocolgegevens te herzien op een later tijdstip wanneer mocht blijken dat er gewettigde indicaties zijn van vermoedelijk onwettig gebruik.

4.3. We verwijderen deze “serverlogbestanden” na 3 maanden of beperken de verwerking ervan waar er een wettelijke verplichting tot bewaring bestaat.

4.4. De verwerking wordt uitgevoerd door een dienstverlener van buiten de EU. De serviceprovider garandeert een adequaat beschermingsniveau (gebruikmakend van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ter bescherming van de overdracht van informatie uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) en is een overeenkomst voor gegevensverwerking aangegaan met Aspria.

5. Verzamelen van persoonlijke gegevens voor aspria-boutique.com

5.1. Wanneer u aankopen doet als een niet-geregistreerde gebruiker via ASPRIA BOOK & BUY (aspria-boutique.com), worden de volgende gegevens verzameld: naam, e-mail, adres, straat, postcode, stad en telefoonnummer. Ook de volgende gegevens betreffende uw boeking: artikelen in de winkelmand, boekingsgegevens, boekingsnummer, betalingstype en intern factuurnummer. Het IP-adres wordt ook bewaard als bescherming tegen fraude.

5.2. Het doel van het verzamelen van gegevens is het uitvoeren van boekingen online.

5.3. Voor het betalingsproces zult u worden doorverwezen naar onze partner “3C Payment Luxembourg S.A.” en uw gegevens zullen veilig doorgezonden worden aan deze partij.

5.4. Het IP-adres wordt verwijderd na 7 dagen. We verwijderen alle andere gegevens binnen “aspria-boutique” na 6 maanden of beperken de verwerking ervan waar er een wettelijke verplichting tot bewaring bestaat.

6. Verwerking van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden & myASPRIA.com

6.1. De club verzamelt de volgende gegevens die door de leden zelf zijn opgegeven om hun contract te kunnen nakomen: Naam, adres, Telefoon/mobiele nummers, E-mailadres, Voorkeurtaal, Geboortedatum, Geslacht, Nationaliteit, Huwelijksstatus, Bankrekeninggegevens, Aansluitingsdatum.

6.2. De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt om het contract te kunnen nakomen.

Daarnaast zal voor u een account worden gemaakt op het “myASPRIA“-portaal, dat exclusief voor de leden van ASPRIA is voorbehouden en u op de hoogte houdt van de laatste evenementen in uw club (toegang met gebruik van uw e-mailadres en het nummer van uw lidmaatschap)

6.3. De verwerking van de gegevens gebeurt uitsluitend door die personen die dit moeten doen om het contract na te komen.
U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen de verwerking van de gegevens voor myASPRIA. Verstuur een dergelijk bezwaar via post of e-mail naar de contactgegevens die u onder punt 11 vindt.

6.4. Uw persoonsgegevens zullen verwijderd worden eens de doelstellingen vervuld werden en als er geen bewaringsverplichtingen bestaan die tegenstrijdig zijn met een dergelijke verwijdering.

6.5. We zullen uw gegevens enkel doorsturen aan derden indien dit nodig is voor essentiële zakelijke doeleinden (bijv. uitvoeren van banktransacties of versturen van facturen via de post) of als het anderszins nodig is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover gebruikers.

Voor contractuele elektronische communicatie.
De verwerking gebeurt door een dienstverlener buiten de EU. De serviceprovider garandeert een adequaat beschermingsniveau (gebruikmakend van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ter bescherming van de overdracht van informatie uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) en is een overeenkomst voor gegevensverwerking aangegaan met Aspria.

7. Opname van derde-partij-diensten en inhoud

7.1. We hebben YouTube-video‘s geïntegreerd in ons online aanbod, dewelke bewaard worden op http://www.YouTube.com en https://vimeo.com/ en rechtstreeks op onze website kunnen afgespeeld worden. Deze zijn geïntegreerd in een “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, b.v. uw gegevens, als de gebruiker, worden niet doorgestuurd aan YouTube of Vimeo als u de video‘s niet afspeelt. De gegevens waarvan sprake in paragraaf 5.1 worden enkel doorgestuurd als u de video afspeelt. We hebben geen invloed op het doorsturen van deze gegevens.

7.2. We hebben de inhoud van de volgende derde-partij-leveranciers op onze website geïntegreerd: (YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS feeds of afbeeldingen van andere websites). Wanneer u onze website bezoekt, dan ontvangt de derde-partij-ontvanger informatie die u op de overeenkomstige subpagina‘s van onze website heeft opgeroepen. Bijkomend, worden ook de gegevens die aangegeven worden onder paragraaf 4.1 van dit beleid doorgestuurd.

Dit gebeurt los van het feit of de derde-partij-leverancier een gebruikersaccount verstrekt waarop u ingelogd bent, ofwel dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u ingelogd bent bij de plug-in leverancier, dan worden deze gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens toegewezen worden aan uw profiel bij de plug-in leverancier, dan moet u uitloggen voordat u de inhoud activeert.

Bijkomend, heeft u het recht om protest aan te tekenen tegen de creatie van gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen moet u de relevante plug-in leverancier benaderen.

8. Elektronische boodschappen

8.1. We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische boodschappen met informatie, artikels van onze Gezondheids- & Welzijns experten, net als exclusieve aanbiedingen (hierna „nieuwsbrieven“) alleen met de instemming van de ontvanger of wettelijke autorisatie.

8.2. Indien u nieuwsbrieven wenst te ontvangen, hebben we uw e-mailadres of mobiel telefoonnummer nodig, alsook informatie die ons toelaat te controleren dat u de houder ervan bent en instemt met het ontvangen van zulke informatie.

8.3. Nieuwsbrief wordt verstuurd via een serviceprovider van buiten de EU. De serviceprovider garandeert een adequaat beschermingsniveau (gebruikmakend van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ter bescherming van de overdracht van informatie uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) en is een overeenkomst voor gegevensverwerking aangegaan met Aspria.

8.4. Daarnaast wordt de keuze tot het ontvangen van nieuwsbrieven geregistreerd zodat het opt-in proces passend gedocumenteerd kan worden met de legale vereisten. Dit omvat, in het bijzonder, het registreren van de opt-in/bevestigingstijd.

8.5. Uw instemming voor het bewaren van gegevens, e-mailadres of mobiel telefoonnummer en het gebruik ervan voor het versturen van nieuwsbriefinhoud kan ingetrokken worden op elk ogenblik.
Deze intrekking kan gedaan worden via een link in elke e-mail of door een optie in de SMS.

9. Gebruik van cookies

9.1. Cookies zijn stukken informatie die doorgestuurd worden van onze webserver naar uw webbrowser en die daar bewaard worden voor toekomstige bezoeken aan onze website. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en bewaard worden door uw browser.

De cookies op onze website verzamelen geen persoonlijke gegevens. Onze website kan bekeken worden zonder cookies. Als u wenst dat cookies niet opgeslagen worden op uw computer, gelieve dan de overeenkomstige optie te deactiveren in de systeeminstellingen van uw browser. Bewaarde cookies kunnen verwijderd worden in de systeeminstellingen van uw browser. Cookies verschaffen een optimale website-ervaring en het deactiveren van cookies kan de werking van de website beperken.

9.2. Er is ook een optie om een groot aantal online reclamecookies van bedrijven te beheren via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

10. Analysediensten

10.1. Google Analytics

10.1.1 De website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst geleverd door Google Inc. („Google“) Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en ervoor zorgen dat het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over het gebruik van deze website wordt meestal doorgezonden naar een Google server in de V.S. waar ze opgeslagen wordt.

10.1.2. We willen er op wijzen dat een code-anonimiseerder gebruikt wordt op de website van Google Analytics om geanonimiseerde versie van IP-adressen te waarborgen. Dit betekent dat enkel een afgekorte vorm van uw IP-adres gebruikt wordt door Google binnen de EU-lidstaten of andere ondertekenende lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres verstuurd worden naar een Google-server in Amerika waar het afgekort zal worden. Google zal deze informatie gebruiken, in naam van de websitebeheerder, om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten te creëren over website-activiteiten en bijkomende diensten te verstrekken met als doel het opstellen van rapporten over de website-activiteiten en het voorzien van websitebeheerders met verdere diensten die verbonden zijn met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat doorgestuurd wordt door uw browser met betrekking tot Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

10.1.3. U kunt voorkomen dat cookies bewaard worden door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; we willen echter aanduiden dat, als resultaat daarvan, u misschien niet altijd alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens registreert en verwerkt die door de cookie gegenereerd worden en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door de browser plug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

10.2. Google AdWords, Facebook, Supermetrics, Hotjar, Display Advertising, Remarketing en andere derde-partij-platformen

10.2.1. We gebruiken remarketing-diensten die geleverd worden door Google Inc., Facebook en derde-partij-platformen, inclusief het online reclameprogramma “Google AdWords”. Het gebruik van remarketing laat gebruikers die websites bezoeken die eigendom zijn van het Google display netwerk toe om advertenties te zien te krijgen die gebaseerd zijn op hun interesses en andere websites in dit netwerk.

Google, Facebook en andere providers kunnen remarketing tags gebruiken (onzichtbare grafieken of code, ook bekend als "Web Beacons") voor dit doel. Informatie zoals bezoekersverkeer naar onze website kan geëvalueerd worden op onze website door het gebruiken van remarketing tags.

De gepseudonimiseerde informatie kan ook bewaard worden in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder andere technische informatie op de browser en het besturingssysteem, referentiewebsites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, net zoals met zulke informatie van andere bronnen.

 

In het geval van Google AdWords, zal elke klant van Google AdWords een verschillende cookie ontvangen. Cookies kunnen daardoor niet getraceerd worden doorheen de websites van AdWords-klanten. De informatie verkregen door conversie-cookies dient om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op hun advertentie en die doorgestuurd werden naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waardoor ze zelf gebruikers kunnen identificeren.


10.2.2. Verdere informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google kan gevonden worden op de website: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

10.2.3. Als u protest wenst aan te tekenen tegen het registreren door Google van gegevens voor remarketingdoeleinden, kunt u de cookie van Google voor het bijhouden van conversies deactiveren in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen of door de instellingen of opt-out-mogelijkheden te gebruiken die voorzien worden door Google: deactiveren van advertenties op maat van uw interesses wanneer ingelogd bij Google: http://www.google.com/ads/preferences/; deactiveren van advertenties op maat van uw interesses wanneer niet ingelogd bij Google: http://www.google.de/settings/ads/anonymous.

10.3. Facebook Pixels & Custom Audiences

Wij gebruiken de Facebook pixels op onze website.

Daarmee kunnen wij acties van gebruikers volgen nadat zij Facebookreclame hebben gezien of op hebben geklikt, om de doeltreffendheid van onze Facebookreclame te volgen voor statistische doeleinden en marketonderzoek. De aldus verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, d.w.z. wij zien de persoonlijke gegevens van de individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze informatie verbinden met uw Facebook account en ook gebruiken voor hun eigen reclamedoeleinden, volgens het gebruiksbeleid van informatie onder Facebook www.facebook.com/about/privacy/

U kunt Facebook en haar aangesloten ondernemingen de mogelijkheid toelaten reclame binnen en buiten Facebook te tonen. Voor deze doeleinden kan ze ook als cookie op uw computer worden opgeslagen.

Verdere informatie over privacyregels vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

10.4. Facebook Insights

Facebook Ireland Limited ('Facebook Ireland') en Aspria zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van Statistiekgegevens. In dit Addendum Paginastatistieken worden de relevante verantwoordelijkheden uiteengezet van Facebook Ireland en jou met betrekking tot het verwerken van Statistiekgegevens.

Facebook Ireland gaat ermee akkoord dat het de primaire verantwoordelijkheid neemt onder de AVG voor het verwerken van Statistiekgegevens en dat het zich houdt aan alle van toepassing zijnde verplichtingen onder de AVG met betrekking tot het verwerken van Statistiekgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, artikel 12 en 13 van de AVG, artikel 15 tot en met 22 van de AVG en artikel 32 tot en met 34 van de AVG). Facebook Ireland stelt ook een uittreksel van dit Addendum Paginastatistieken beschikbaar aan de betrokkenen.

Alleen Facebook Ireland beslissingen kan nemen en implementeren met betrekking tot het verwerken van Statistiekgegevens. Facebook Ireland beslist naar eigen goeddunken hoe het zich houdt aan de verplichtingen volgens dit Addendum Statistiekgegevens. Je gaat ermee akkoord dat Facebook Ireland de voornaamste instelling is in de EU voor het verwerken van Statistiekgegevens voor alle verwerkingsverantwoordelijken en je erkent dat de Ierse functionaris voor gegevensbescherming de toeziende hoofdautoriteit is voor deze verwerking.

Link naar "Aanvullende overeenkomst met Facebook":

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

10.5. Hotjar & Supermetrics

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

Hoofddoel van Supermetrics is om een ​​verbinding aan te bieden tussen verschillende digitale gegevensbronnen, voornamelijk voor sociale media. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Supermetrics hier: https://supermetrics.com/privacy-policy

11. Uw rechten

U heeft het recht tot toegang, aanpassing, verwijdering, beperking van verwerking en meeneembaarheid met betrekking tot de gegevens die aan ons verstrekt werden en protest aan te tekenen tegen de verwerking ervan conform de EU General Data Protection Regulation.

U heeft het recht om aan ons, op elk ogenblik, informatie te vragen over de gegevens die we over u opgeslagen hebben, en de oorsprong ervan, over ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgezonden en het doel waarvoor ze bewaard worden.

Als u uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze gegevens, dan kunt u deze weer op elk ogenblik intrekken voor de toekomst.

Gelieve alle aanvragen voor informatie, verwijdering en aanpassing, aanvragen voor toegang, meeneembaarheid of protest tegen het verwerken van gegevens door te sturen per e-mail of per post naar onze Data Protection Officer op het volgende adres:

Aspria Holdings BV
c/o Aspria Berlin GmbH
Karlsruher Str. 20
10711 Berlin
Germany

Functionaris voor gegevensbescherming

Tel: +49 (0)30 890 6888 0

Fax: +49 (0)30 890 6888 90

E-mail: dataprotection@aspria.com

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk pleegt op uw recht op gegevensbescherming, of dat er op enige andere manier inbreuk werd gepleegd hierop, gelieve dan uw klachten te richten aan de voor jou relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

12. Gegevensbeveiliging

We ondernemen up-to-date technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid te waarborgen bij het verwerken van gegevens, in het bijzonder om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen risico‘s tijdens het doorsturen of het beschikbaar worden voor derde partijen.

Deze maatregelen zijn afgestemd op de huidige stand van zaken, de vereisten voor bescherming van persoonlijke gegevens en risico‘s voor uw rechten en vrijheden.

13. Wijzigingen aan het Beleid inzake Gegevensbescherming

13.1. We behouden ons het recht voor om het Beleid inzake Gegevensbescherming te wijzigen om het aan te passen aan een verandering van de wettelijke basis, of in geval van wijzigingen in onze dienstverlening of gegevensverwerking.

13.2. Gebruikers worden daarom gevraagd om zich op regelmatige basis vertrouwd te maken met de inhoud ervan, in het bijzonder wanneer ze opnieuw persoonlijke gegevens ter beschikking stellen.

Beleid inzake Gegevensbescherming geldig op: December 2020