Onze Clubs zijn open.

Virus en immuniteit

Nathan Clumeck Emeritus-hoogleraar Infectieziekten – UMC Sint Pieter – VUB
Juli 2020

Wij ondergaan vandaag allemaal de gevolgen van een onbeheerste verspreiding van een virus, het SARScov2, voortgekomen uit zijn dierlijke gastheer, de vleermuis, waarmee het samenleefde om de mensheid te besmetten.

Maar wat is een virus?

Een virus is een informatieketen (de genen) en is verpakt in een omhulsel dat het toelaat zich vast te hechten aan en door te dringen tot de doelcel, er de controle van over te nemen op het niveau van haar genetische code (het DNA of het RNA) en zich zo te vermenigvuldigen om andere doelcellen te besmetten. In de biologie is het virus het equivalent van het virus in de informatica; een reeks van geprogrammeerde, gecodeerde sequenties om de controle over te nemen en zich voort te planten ten koste van de besmette drager. Het S-eiwit (de « Spike ») van SARScov2 bindt zich aan en dringt door tot een ontvanger, genaamd ACE2. Die cellen zijn wijd verspreid in het organisme op het niveau van de vitale organen zoals de longen, het hart, de bloedvaten. De min of meer ernstige vernietiging van de doelcellen leidt tot klinische symptomen die kunnen leiden tot het overlijden van een patiënt door het SARScov2, in het bijzonder bij oudere of kwetsbare personen met een gebrekkig afweersysteem.

Maar wat is een immuunsysteem?

Het immuunsysteem is een zeer gecompliceerd, interactief systeem dat het organisme tegen indringers beschermt (virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, enz.). Het herkent en maakt onderscheid tussen de “self” (dat deel uitmaakt van het organisme) en de “non-self”. Het is het equivalent van een leger voor een land en, zoals een leger, is het onderverdeeld in verschillende inzetbare verdedigingslinies en middelen om de indringer te bestrijden en te vernietigen.

Schematisch gezien wordt de eerste linie, die welke binnen enkele minuten na de aanval optreedt, de « aangeboren immuniteit » genoemd. Zij bestaat voornamelijk uit grote circulerende cellen die fagocytaire capaciteiten hebben (de macrofagen) en die de ziekteverwekkers opslorpen en vernietigen. Zij produceren de pro-inflammatoire elementen (de interleukines) die zorgen voor de mobilisatie en de aantrekking van de witte bloedcellen op de plaats van de agressie.

De 2e linie wordt gevormd door de humorale immuniteit (die met behulp van serologisch testen wordt gemeten) en die wordt gekenmerkt door de productie van specifieke antilichamen die de infectueuze agens neutraliseren (het equivalent in het leger van de productie van antitankraketten, luchtafweergeschut, enz.). Die productie vraagt enkele dagen voordat ze efficiënt is en welke tijd door de leeftijd en de algemene toestand van de gastheer kan variëren. Nadat de infectie is genezen, houdt het organisme het « template » van de agressor in geheugen dat, als het zich weer aandient, dan binnen enkele uren een efficiënte humorale reactie ontketent (dat is het principe van vaccinatie).

De 3e linie wordt gevormd door de « cellulaire » immuniteit. Hierbij worden, in bepaalde infecties door pathogenen, die in staat zijn binnen de besmette cellen te overleven, een subcategorie van witte bloedcellen (de T-lymfocyten) tot « killercellen » geactiveerd, die de besmette cellen vernietigen.

Zoals voor een leger van een land in oorlog, gaat het hier over een gecoördineerde en synergetische mobilisatie van alle defensielinies die ertoe moet leiden de agressor te overwinnen. Het is in geval van een overflow van deze verdedigingsactiviteit door een pathogeen dat bijzonder heftig is en door de afwezigheid van een specifieke behandeling, dat de patiënt zal overlijden.

De « goede gezondheid » wordt gekarakteriseerd door een effectief immuunsysteem dat op zijn « harde geheugenschijf » (T-lymfocyt responses) de informatie heeft opgeslagen, die het bij de voorgaande infectieperiodes heeft verkregen, of door vaccinatie die zorgt voor een snelle neutralisatie van de infectie.

Het is tegen deze achtergrond dat men, terwijl er geen enkele efficiënte behandeling tegen het SARScov2 bestaat, met name op een toekomstig vaccin wacht.

If you also want to cater effectively to your health and strengthen your immune system, experience how Aspria membership can improve your lifestyle - in the safety of a thoroughly regulated space dedicated to your holistic wellbeing.                                         
Start now with our 90-day guarantee*

* Offer subject to conditions

Register Your Interest