Onze maatregelen

Legal

De serviceprovider van deze website is
Aspria Holding BV
Verantwoordelijke vestiging:
Hill Place House
55A High Street
London SW19 5BA, Engeland
UK
Tél : +44 20 8944 4087
info@aspria.com
www.aspria.com

CEO: Brian Morris, adres als hierboven
Rechtsvorm: Aspria Holding BV
Plaats van vestiging: Amsterdam
Competent register: Kamer van Koophandel, Amsterdam, bedrijfsnummer 33287052 

btw-nr.: GB 977120508

Hosting provider: 
Aspria Holding BV
Hill Place House
55A High Street
London SW19 5BA, Engeland
UK

Uitsluiting aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is zorgvuldig en overeenkomstig onze huidige stand van kennis tot stand gekomen, maar dient slechts ter informatie en heeft geen wettelijk bindende effecten voor zover het geen wettelijk verplichte informatie betreft. Wij behouden ons het recht voor, de inhoud volledig of ten dele te wijzigen of te verwijderen, voor zover verplichtingen uit overeenkomsten daardoor onaangetast blijven. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-verbindend.

Links naar externe websites
Inhoud van externe websites, waarnaar wij direct of indirect verwijzen, ligt buiten het bereik van onze verantwoordelijkheid en wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Voor alle inhoud en met name voor schade, die het gevolg is van het gebruik van de via de link te bereiken informatie, is alleen de aanbieder van de gelinkte website verantwoordelijk.

Auteursrechten en merkenrecht
Alle op deze website weergegeven inhoud zoals tekst, foto's, grafieken, merken en merktekens zijn beschermd door de desbetreffende beschermende rechten (auteursrecht, merkenrecht). Het gebruik, vermenigvuldiging etc. is onderworpen aan onze rechten of aan de rechten van de betreffende auteur resp. houder van de rechten.

Aanwijzen van inbreuken op rechten
Mocht u op onze internetpagina's inbreuken op deze rechten constateren, dan verzoeken wij u ons deze mede te delen. Wij zullen onrechtmatige inhoud en links die ons ter kennis worden gebracht onmiddellijk verwijderen.

Copyright © Aspria. Alle rechten voorbehouden.